GELEX

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam GELEX (mã cổ phiếu GEX) được thành lập theo Quyết định số 1120/QĐ-TCCBĐT ngày 27/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng (nay là Bộ Công Thương) nhằm tập trung sức mạnh của các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc ngành công nghiệp kỹ thuật điện. Hơn 20 năm không ngừng xây dựng và phát triển, ngày nay GELEX đã trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam. Hiện tại, trong cơ cấu ngành hàng chính, GELEX có 8 Công ty con và 1 công ty liên kết, hoạt động dưới mô hình tập đoàn trong các lĩnh vực công nghiệp, bất động sản và hạ tầng.

Xác định giá trị “Sức mạnh đến từ Uy tín”, mục tiêu trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, GELEX không ngừng đổi mới phong cách, cải tiến phương thức, mở rộng quy mô hoạt động để chiếm lĩnh thị trường. Doanh thu hằng năm liên tục đạt tỷ lệ tăng trưởng hai con số, GELEX hướng tới mục tiêu vượt ngưỡng 1 tỷ USD vào năm 2020. Đây là nền tảng vững chắc giúp GELEX không ngừng tạo nên giá trị bền vững cho kinh tế Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động

Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam - Gelex hoạt động trên 3 lĩnh vực chính

Công Nghiệp / Bất động sản / Hạ Tầng