GELEX

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) được thành lập năm 1995 nhằm tập trung sức mạnh của các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc ngành công nghiệp kỹ thuật điện. Hơn 20 năm hình thành và phát triển, hiện nay Gelex hoạt động với mô hình 9 công ty thành viên, tập trung lĩnh vực chính là sản xuất thiết bị điện. Đồng thời, chúng tôi đã mở rộng hoạt động, phát triển đa ngành trên các lĩnh vực khác nhau bao gồm: đầu tư năng lượng, dịch vụ cảng - Logistics, đầu tư bất động sản, và đầu tư tài chính.

Mục tiêu trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, Gelex không ngừng đổi mới, cải tiến hoạt động, mở rộng quy mô và chiếm lĩnh thị trường. Doanh thu tăng trưởng hàng năm liên tục đạt mức hai con số và hướng tới mục tiêu vượt ngưỡng 1 tỷ USD vào năm 2020. Đây là nền tảng vững chắc giúp Gelex trở thành biểu tượng uy tín, không ngừng tạo nên giá trị bền vững cho ngành thiết bị điện nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung.

Lĩnh vực hoạt động

Tổng công ty thiết bị điện Việt Nam - Gelex hoạt động trên 5 lĩnh vực chính

Thiết bị điện / Bất động sản / Logistics / Đầu tư năng lượng / Đầu tư tài chính