GELEX

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) được thành lập năm 1990 nhằm tập trung sức mạnh của các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc ngành công nghiệp kỹ thuật điện. Gần 30 năm hình thành và phát triển, hiện nay, GELEX hoạt động với quy mô 9 công ty thành viên, tập trung lĩnh vực chính là sản xuất thiết bị điện. Đồng thời, GELEX mở rộng hoạt động, phát triển đa ngành với nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: Đầu tư năng lượng, Dịch vụ cảng - Logistics, Đầu tư bất động sản và Đầu tư tài chính.

Xác định giá trị “Sức mạnh đến từ Uy tín”, mục tiêu trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, GELEX không ngừng đổi mới phong cách, cải tiến phương thức, mở rộng quy mô hoạt động để chiếm lĩnh thị trường. Doanh thu tăng trưởng hàng năm liên tục đạt mức hai con số, GELEX hướng tới mục tiêu vượt ngưỡng 1 tỷ USD vào năm 2020. Đây là nền tảng vững chắc giúp GELEX không ngừng tạo nên giá trị bền vững cho ngành thiết bị điện nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung.

Lĩnh vực hoạt động

Tổng công ty thiết bị điện Việt Nam - Gelex hoạt động trên 5 lĩnh vực chính

Thiết bị điện / Bất động sản / Logistics / Đầu tư năng lượng / Đầu tư tài chính