GELEX

Tiền thân của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam GELEX (mã cổ phiếu GEX) là Tổng Công ty Thiết bị Kỹ thuật Điện, được thành lập theo Quyết định số 1120-TTCBBD ngày 10/07/1990 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng (Nay là Bộ Công Thương) nhằm tập trung sức mạnh của các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc ngành công nghiệp kỹ thuật điện. Gần 30 năm không ngừng xây dựng và phát triển, ngày  nay GELEX đã trở thành một tập đoàn kinh tế với nòng cốt là lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực khác bao gồm: Tiện ích (Năng lượng và Nước sạch); Logistics (Dịch vụ Logistics và Hạ tầng) và Bất động sản. 

Xác định giá trị “Sức mạnh đến từ Uy tín”, mục tiêu trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, GELEX không ngừng đổi mới phong cách, cải tiến phương thức, mở rộng quy mô hoạt động để chiếm lĩnh thị trường. Doanh thu hằng năm liên tục đạt tỷ lệ tăng trưởng hai con số, GELEX hướng tới mục tiêu vượt ngưỡng 1 tỷ USD vào năm 2020. Đây là nền tảng vững chắc giúp GELEX không ngừng tạo nên giá trị bền vững cho kinh tế Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động

Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam - Gelex hoạt động trên 3 lĩnh vực chính

Công Nghiệp / Tiện ích / Logistics Bất động sản /