Đầu tư

Trong lĩnh vực ĐẦU TƯ, GELEX tập trung vào hoạt động M&A các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và logistics, trong đó tập trung chiến lược đầu tư theo chiều sâu nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội.

Đầu tư tài chính là hình thức giúp GELEX mở rộng nhanh chóng hệ thống các Công ty thành viên, nâng cao khả năng cạnh tranh và mang lại giá trị bền vững lâu dài do tận dụng được tối đa các nguồn lực nhân sự/tài chính/ cơ sở hạ tầng sẵn có.