Gelex Group

Hiện nay, Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam bao gồm 9 Công ty thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh thiết bị điện - Kinh doanh bất động sản - Logistics - Đầu tư năng lượng. Đặc biệt, chúng tôi sở hữu các thương hiệu lớn trên thị trường như: Công tơ điện 1 pha, 3 pha EMIC; Dây cáp điện CADIVI; Máy biến áp 1 pha, 3 pha của THIBIDI; Động cơ điện, máy phát điện HEM, VIHEM; Dây đồng CFT; Aptomat 1 cực, 2 cực của VINAKIP,...

Địa chỉ:
Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai.
Tel: +84 61 383 6502
Fax: +84 61 383 6608
Email: tan@cft-vietnam.com
Website: cft-vietnam.com

Công ty Dây đồng Việt Nam - CFT

Một liên doanh giữa GELEX, FUKAWA ELECTRIC COMPANY (Nhật Bản) và TOYOTA TSUSHO CORPORATION (Nhật Bản), được thành lập vào tháng 5 năm 1996.

Với dây chuyền sản xuất đồng Rod 54.000 tấn/năm theo công nghệ SCR, Southwire - Hoa Kỳ, CFT là một trong những nhà cung cấp dây đồng kỹ thuật điện hàng đầu tại Đông Nam Á và lớn nhất tại Viêt nam hiện nay. Sản phẩm của CFT là nguyên liệu chính trong ngành sản xuất dây, cáp điện, dây điện từ và cáp viễn thông.

THÀNH VIÊN GÓP VỐN:

• TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM (GELEX) : 36.35%

• FURUKAWA ELECTRIC : 32.65%

• TOYOTA TSUSHO CORPORATION : 31%

MỤC TIÊU:

Đóng góp và phục vụ: Mang lại lợi ích cho Xã Hội, Công ty mẹ, Khách hàng ,Người lao động.

Rèn luyện: Đội ngũ CNVC có đạo đức và kỹ thuật cao làm cho công ty ngày càng vững mạnh.

Sản xuất: Sản phẩm có chất lượng và chi phí hợp lý.

VỐN ĐIỀU LỆ: 8,000,000 USD