Gelex Group

Hiện nay, Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam bao gồm 9 Công ty thành viên, 1 Công ty liên kết, 8 nhà máy, hoạt động trong các lĩnh vực: Công nghiệp, Hạ tầng, Logistics, Bất động sản và Đầu tư. Đặc biệt, GELEX sở hữu các thương hiệu lớn trên thị trường như: dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI, thiết bị đo điện EMIC, động cơ điện HEM và VIHEM...

GELEX Land

Địa chỉ:
Tòa nhà GELEX, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel:
Fax:
Email:
Website:

Công ty TNHH MTV Bất động sản GELEX 

Công ty TNHH MTV Bất động sản GELEX  được thành lập do GELEX sở hữu 100% vốn nhằm tối ưu hóa quỹ đất hiện có của mình, khai thác quỹ đất và mang lại hiệu ủa đầu tư cao nhất cho Tổng Công ty và các cổ đông.

 

Sản phẩm tiêu biểu: