Đầu tư năng lượng

Đón đầu xu thế phát triển năng lượng bền vững, GELEX là một trong những tập đoàn tiên phong nghiên cứu và xây dung công nghệ năng lượng tái tạo. Chúng tôi mở rộng mô hình kinh doanh, đầu tư nhà máy thủy điện/ nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo

ĐẦU TƯ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Dự án thủy điện Sông Bung 4A

- Địa điểm: Thủy điện Sông Bung 4A là công trình thủy điện loại sau đập, cột nước chủ yếu được tạo bởi đập dâng. Toàn bộ công trình nằm trên sông Bung, thuộc hệ thống thủy điện bậc thang sông Vu Gia – Thu Bồn.

- Quy mô đầu tư: Công suất lắp máy: Nlm 49MW | Điện lượng trung bình năm Eo = 208 triệu kWh.

- Tiến độ thực hiện dự án: Khởi công xây dựng: 29/8/ 2009 | Hoàn thành phát điện: 12/7/2013

- Sản lượng phát điện thực tế - Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4A:

- 3 tháng cuối năm 2013 : 31.554.292 KWh - Năm 2014 : 78.713.640 KWh - Năm 2015 : 112.272.000 KWh - Năm 2016 : 138.944.416 KWh

Dự án Thủy điện Ca Nan 1

- Địa điểm: xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

- Quy mô đầu tư: Công suất lắp máy: Nlm 7MW | Điện lượng trung bình năm Eo = 24,69 triệu kWh

- Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: Khởi công xây dựng: Quý IV/2016 | Hoàn thành phát điện: Quý III/2018

Dự án Thủy điện Ca Nan 2

- Địa điểm: xã Na Ngoi, Hữu Kiệm và Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

- Quy mô đầu tư: Công suất lắp máy: Nlm 16MW | Điện lượng trung bình năm Eo = 57,36 triệu kWh

- Tiến độ thực hiện dự án: Khởi công xây dựng: Quý IV/2016 | Hoàn thành phát điện: Quý I/2018

Dự án Thủy điện Nậm Lụm

- Địa điểm: xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

- Quy mô đầu tư: Công suất lắp máy dự kiến: Nlm 15 MW | Điện lượng trung bình năm Eo = 60 triệu kWh

- Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: Khởi công xây dựng: Quý IV/2017 | Hoàn thành phát điện: Quý IV/2019