Báo cáo tài chính

Quý IV 2017 Ngày đăng Xem online Tải về
Quý III 2017 Ngày đăng Xem online Tải về
Quý II 2017 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 đã soát xét 29/08/2017
Báo cáo Tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét 29/08/2017
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2017 28/07/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017 28/07/2017
Quý I 2017 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017 28/04/2017
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2017 28/04/2017