Tin tức cho nhà đầu tư

Quý IV 2016 Ngày đăng Xem chi tiết
TB trả cổ tức năm 2015 05/10/2016
TB thay đổi thành viên HĐQT 05/10/2016
TB giao dịch CP của người có liên quan Cty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành (Ngày 14.12.2015) 05/10/2016
TB giao dịch CP của người có liên quan Nguyễn Thị Bích Ngọc (Ngày 21.12.2015) 05/10/2016
TB giao dịch CP của cổ đông nội bộ Phạm Tuấn Anh (Ngày 5.11.2016) 05/10/2016
TB giao dịch CP của cổ đông nội bộ Nguyễn Liên Hương (Ngày 9.11.2015) 05/10/2016
TB giao dịch CP Cty CP dây cáp điện Việt Nam (Ngày 21.9.2016) 05/10/2016
TB giao dịch CP cổ đông nội bộ Trần Kim Châu (Ngày 06.11.2015) 06/11/2016
Quyết định điều động cán bộ Đỗ Văn Chính 05/10/2016
Quyết định điều động Ông Phạm Mạnh Hà 05/10/2016
Quyết định điều động Ông Đỗ Văn Chính 05/10/2016
Quyết định điều động Nguyễn Tiến Vinh 05/10/2016
Giấy đề nghị tạm ứng cổ tức bằng chuyển khoản 05/10/2016
Công bố thông tin kiểm toán năm 2015 _ Cty kiểm toán AASC 05/10/2016
Công bố thông tin_Công ty CP ĐTXD GELEX (Ngày 26.04.2016) 05/10/2016
Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Phạm Mạnh Hà (Ngày 1.7.2016) 05/10/2016
Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thứ nhất Nguyễn Đình Hùng (Ngày 16.9.2016) 05/10/2016
Bổ nhiệm Giám đốc tài chính Vũ Thanh Hương (Ngày 16.9.2016) 05/10/2016
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên, chứng chỉ quỹ đóng _ GEX (ngày 19.8.2016) 05/10/2016
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên, chứng chỉ quỹ _ GEX (ngày 15.8.2016) 05/10/2016
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn _ Quản lỹ quỹ Vietinbank (Ngày 5.10.2016) 05/10/2016
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn MB Capital (Ngày 5.10.2016) 05/10/2016
Nghị quyết số 50 của HĐQT về việc Thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu STG 30/12/2016
Nghị quyết của HĐQT phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư nguyên liệu năm 2017 và phê duyệt các HĐ phát sinh có liên quan 23/12/2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (GELEX thông báo đã mua 21.300.000 cổ phần STG) 22/12/2016
Công văn thay thế công văn số 485 về việc gia hạn thời gian đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 19/12/2016
Quyết định số 1409/QĐ-UBCK của UBCK về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận ĐK chào bán cổ phiếu ra công chúng 19/12/2016
Công văn về việc gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu 17/12/2016
Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp đợt 2 năm 2016 14/12/2016
Nghị quyết số 47/2016 của HĐQT về việc xin gia hạn thời gian đăng ký, nộp tiền mua cổ phần 13/12/2016
Nghị quyết sô 46-1/2016 của HĐQT về việc Thông qua các nội dung chi tiết của Đợt 2 phát hành Trái phiếu kèm Chứng quyền năm 2016 13/12/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (GELEX thông báo mua 21.300.000 cổ phần STG) 09/12/2016
Quyết định số 56/2016 của HĐQT về việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty CP Kho vận Miền Nam (STG) 09/12/2016
Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp đợt 1 năm 2016 09/12/2016
Quyết định số 55/2016 của HĐQT về việc vay bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD 09/12/2016
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung chi tiết của Đợt 1 phát hành Trái phiếu kèm chứng quyền năm 2016 07/12/2016
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn_TCT Bảo hiểm Quân đội 01/12/2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Thông báo mua 23.600.000 CP Thibidi) 18/11/2016
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội (ngày 10.11.2016) 18/11/2016
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Công ty quản lý quỹ Viettinbank ngày 14.11.2016 15/11/2016
Quyết định về việc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh 15/11/2016
Quyết định về việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị điện 15/11/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Thông báo mua 23.600.000 cổ phần THIBIDI) 15/11/2016
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn-CTCP quản lý quỹ đầu tư MB (ngày 10.11.2016) 14/11/2016
Mẫu giấy đề nghị xác nhận việc chuyển nhượng quyền mua chứng khoán 03/11/2016
Mẫu giấy đăng ký mua chứng khoán 03/11/2016
Nghị quyết HĐQT về việc Triển khai thực hiện Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền 28/10/2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (GELEX đã mua 2.800.000 cổ phần CAV) 26/10/2016
Nghị quyết về việc xử lý cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần chưa chào bán hết của đợt chào bán CP ra công chúng năm 2016 19/10/2016
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư MB (ngày 29/09/2016) 19/10/2016
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng. 19/10/2016
Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (phần 2) 19/10/2016
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (ngày 05/10/2016) 05/10/2016
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 19/10/2016
Quý III 2016 Ngày đăng Xem chi tiết
Nghị quyết số 35/2016 của HĐQT Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu 15/09/2016
Nghị quyết số 26/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ số 09/2016 19/07/2016
TB về việc tạm ứng cổ tức 2012 05/10/2016
TB trả cố tức năm 2013 05/10/2016
TB công bố thông tin bất thường (Ngày 16.09.2016) 16/09/2016
Quyết định vay vốn mua Cty CP dây cáp điện Việt Nam (Ngày 21.09.2016) 21/09/2016
Quyết định thoái vốn tại Công ty Vật tư và xây dựng Hà Nội (Ngày 01.07.2016) 01/07/2016
Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc _ Ông Nguyễn Văn Tuấn (ngày 26.08.2016) 26/08/2016
Nghị quyết HĐQT (Ngày 16.08.2016) 16/08/2016
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Ngày 06.09.2016) 06/09/2016
Đính chính mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 (Ngày 25.07.2016) 25/07/2016
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn _ Quản lỹ quỹ Vietinbank (Ngày 24.8.2016) 24/08/2016
Báo cáo về ngày trở thành trở thành - không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư trên 5% (Ngày 18.7.2016) 18/07/2016
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Quản lý Quỹ Vietinbank (Ngày 24.8.2016) 24/08/2016
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX (ngày 17/10/2016) 24/10/2016