Tin tức cho nhà đầu tư

Quý III 2017 Ngày đăng Xem chi tiết
Quyết định phê duyệt Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó TGĐ thứ nhất của ông Nguyễn Đình Hùng 15/09/2017
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 ngày 23/08/2017 24/08/2017
Nghị quyết của HĐQT số 35/2017 về việc cho Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc thuê cơ sở hạ tầng 22/08/2017
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của 34.800.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung 03/08/2017
Nghị quyết HĐQT số 34/2017 về việc hỗ trợ Công ty TNHH MTV GELEX ENERGY vay vốn để đầu tư dự án 02/08/2017
Gelex nhận được Quyết định số 562 của HNX về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu 31/07/2017
GELEX nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2 ngày 24/07/2017 25/07/2017
GELEX nhận được công văn số 5015/UBCK-QLCB của UBCKNN về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 19/07/2017
Thông báo Bổ sung cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu trên sổ cổ đông chưa lưu ký chứng khoán 19/07/2017
Nghị quyết HĐQT số 32/2017 Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 17/07/2017
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 17/07/2017
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 17/07/2017
Nghị quyết HĐQT số 31/2017 Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 12/07/2017
Nghị quyết HĐQT số 30/2017 Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên GELEX LAND 11/07/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo đã mua 5.700.000 cổ phiếu DVH 03/07/2017
Quý II 2017 Ngày đăng Xem chi tiết
GELEX công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 26/06/2017
Bản công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 21/06/2017
Quyết định số 127/2017/GELEX/QĐ-TGĐ về việc mua cổ phần VIHEM 20/06/2017
TCTCP Thiết bị điện Việt Nam nhận được công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 15/06/2017
Nghị quyết số 25 của HĐQT về việc Sửa đổi một số nội dung chi tiết của Phương án phát hành Trái phiếu 02/06/2017
Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 6 tháng đầu năm 2016 30/05/2017
Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính Tổng công ty 26/05/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo đã mua 1.044.595 cổ phiếu KIP 22/05/2017
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 18/05/2017
Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ 18/05/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo mua 1.044.595 cổ phiếu KIP 12/05/2017
Nghị quyết phiên họp thường trực HĐQT số 06/2017 12/05/2017
Mẫu giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản 10/05/2017
Mẫu giấy ủy quyền về việc lĩnh tiền cổ tức năm 2016 10/05/2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền 05/05/2017
Bản cung cấp thông tin của Người nội bộ - Bà Phạm Thị Mỹ Hà - Thành viên BKS 28/04/2017
Bản cung cấp thông tin của Người nội bộ - Bà Phạm Thị Minh Cúc - Thành viên BKS 28/04/2017
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017_TỔNG CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 26/04/2017
Bà Phạm Thị Thu Hà - Người có liên quan đến UV HĐQT Võ Anh Linh đăng ký bán 3.630.000 CP 21/04/2017
Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ GEX 20/04/2017
Công văn 2105 của UBCK về tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ 20/04/2017
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty thiết bị điện Việt Nam năm 2017 20/04/2017
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và mẫu biểu kèm theo 12/04/2017
GELEX nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Thế Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát 04/04/2017
Quý I 2017 Ngày đăng Xem chi tiết
Nghị quyết số 17/2017 của HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ 30/03/2017
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NHTMCP Công thương VN (21/03/2017) 24/03/2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 23/03/2017
Nghị quyết số 15/2017 của HĐQT về việc Thoái vốn tại Công ty CP sản xuất và thương mại EMIC 17/03/2017
Nghị quyết số 14/2017 của HĐQT về việc Thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng GELEX 17/03/2017
Công văn số 1303 của UBCKNN về việc Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu STG của GELEX 15/03/2017
Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu STG 10/03/2017
Nguyễn Thị Xuân Thanh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 70.000 CP GEX 02/03/2017
Nghị quyết số 10-1/2017 của HĐQT về việc Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX 24/02/2017
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 ngày 21/02/2017 24/02/2017
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung 21/02/2017
Bà Nguyễn Thị Xuân Thanh - Người có liên quan đến CT HĐQT đăng ký mua 70.000 CP GEX 13/02/2017
Thông tin về chào mua công khai cổ phiếu STG của Gelex 09/02/2017
Nghị quyết số 07/2017 của HĐQT về việc Đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CADIVI 09/02/2017
Công văn số 630 của UBCKNN về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2017 của GEX 08/02/2017
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV quản lý quỹ NHTMCP Công thương VN (20/01/2017) 06/02/2017
Thông báo thay đổi sổ lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 23/01/2017
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 23/01/2017
Nghị quyết số 06/2017 của HĐQT về việc Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ 23/01/2017
TCTCP Thiết bị điện Việt Nam nhận được công văn của UBCKNN về việc chào mua công khai cổ phiếu STG 20/01/2017
Nghị quyết số 05/2017/HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ 18/01/2017
Quyết định của Tổng cục thuế về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế 11/01/2017
Nghị quyết số 04/2017 của HĐQT về việc Thông qua kết quả phát hành Trái phiếu kèm Chứng quyền năm 2016 11/01/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện mua 4.000.000 CP GEX) 05/01/2017