Tin tức cho nhà đầu tư

Quý IV 2018 Ngày đăng Xem chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX đã chuyển quyền sở hữu 46.799.983 cổ phiếu STG 28/12/2018
GELEX đã hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu STG cho GELEX LOGISTICS 28/12/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (20/12/2018) 27/12/2018
Nghị quyết số 31/2018 của HĐQT về việc Thông qua việc GELEX bảo lãnh cho công ty thành viên 21/12/2018
Nghị quyết số 30/2018 của HĐQT về việc Thông qua giao dịch mua sắm vật tư và dịch vụ logistics với người có liên quan 21/12/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo bán 124.228 cổ phiếu KIP 21/12/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo chuyển quyền sở hữu 46.799.983 cổ phiếu STG 13/12/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (30/11/2018) 07/12/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CT TNHH MTV Đầu tư GEX (30/11/2018) 06/12/2018
Công ty CP quản lý quỹ đầu tư đỏ - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT đã mua 1.280.000 CP GEX 12/11/2018
Công ty TNHH VLCC - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT Báo cáo đã mua 550.000 CP GEX 05/11/2018
Nghị quyết số 28/2018 của HĐQT về việc phê duyệt các giao dịch phát sinh với công ty có liên quan năm 2018 26/10/2018
Công ty TNHH VLCC - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT thông báo mua 550.000 CP GEX 26/10/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX báo cáo đã bán 7.190.700 cổ phiếu DVH 19/10/2018
Công ty TNHH VLCC - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT đã mua 710.000 CP GEX 19/10/2018
GELEX đã hoàn tất việc bán cổ phiếu DVH 18/10/2018
Công ty TNHH VLCC - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT thông báo mua 710.000 CP GEX 11/10/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo bán 7.190.700 cổ phiếu DVH 09/10/2018
Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư đỏ - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT, thông báo bán 2.480.000 CP GEX 09/10/2018
Quyết định số 83/2018/GELEX/QĐ- TGĐ về việc bán cổ phần VIHEM cho HEM 08/10/2018
Quý III 2018 Ngày đăng Xem chi tiết
Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư đỏ - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan đã mua 6.400.000 CP GEX và 32 chứng quyền 24/09/2018
Công ty TNHH VLCC - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan đã mua 2.140.000 CP GEX và 32 chứng quyền 24/09/2018
Quyết định số 78/2018/GELEX/QĐ- TGĐ về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Gelex Logistics 20/09/2018
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 18/09/2018 19/09/2018
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 4 ngày 10/09/2018 11/09/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CT TNHH MTV Đầu tư GEX (10/09/2018) 11/09/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX báo cáo đã bán 4.040.424 cổ phiếu KIP 10/09/2018
Công ty TNHH VLCC - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan thông báo mua 3.000.000 CP GEX 07/09/2018
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (ngày 24/08/2018) 04/09/2018
Quyết định số 19/2018 và 20/2018 của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 31/08/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CTCP quản lý quỹ đầu tư MB (ngày 21/08/2018) 29/08/2018
Đính chính lại thông tin đã công bố về giao dịch bán KIP 27/08/2018
GELEX đã hoàn tất việc bán cổ phiếu KIP 24/08/2018
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH và Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành 24/08/2018
Nghị quyết số 24/2018 của HĐQT về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH 24/08/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CT TNHH MTV Quản lý quý NHTMCP Công thương VN (23/08/2018) 24/08/2018
CTCP Quản lý quỹ đầu tư đỏ - Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT thông báo bán 6.400.000 cổ phiếu GEX 23/08/2018
Nghị quyết số 23/2018 của HĐQT về việc Thông qua phương án xử lý CP lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH 23/08/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CT TNHH MTV Quản lý quý NHTMCP Công thương VN (20/08/2018) 22/08/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CT TNHH MTV Quản lý quý NHTMCP Công thương VN (22/08/2018) 22/08/2018
Mẫu giấy ủy quyền về việc lĩnh tiền cổ tức 21/08/2018
Mẫu giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản 21/08/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 13/08/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CTCP quản lý quỹ đầu tư MB (ngày 02/08/2018) 09/08/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 07/08/2018
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 07/08/2018
Nghị quyết số 21/2018 của HĐQT về việc Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH và trả cổ tức năm 2017 bằng tiền 07/08/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo bán 4.112.424 cổ phiếu KIP 03/08/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX báo cáo chưa bán 4.112.424 cổ phiếu KIP 02/08/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CTCP quản lý quỹ đầu tư MB 30/07/2018
Nghị quyết số 19/2018 của HĐQT về việc cho Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX vay vốn 25/07/2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 25/07/2018
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 ngày 23/07/2018 25/07/2018
Quyết định niêm yết bổ sung 25/07/2018
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3 ngày 17/07/2018 20/07/2018
Nghị quyết số 17/2018 của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 18/07/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX đã chuyển quyền sở hữu 45.943.648 cổ phiếu CAV 17/07/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX đã chuyển quyền sở hữu 34.546.969 cổ phiếu THI 17/07/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX đã chuyển quyền sở hữu 24.242.245 cổ phiếu HEM 17/07/2018
GELEX đã hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu CAV,THI,HEM cho GELEX ELECTRIC 16/07/2018
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN 11/07/2018
Nghị quyết số 15/2018 của HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 09/07/2018
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB 05/07/2018
Quý II 2018 Ngày đăng Xem chi tiết
GELEX công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 29/06/2018
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền lần 1 và Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành 29/06/2018
Nghị quyết số 14/2018 của HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền lần 1 29/06/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo bán 4.112.424 cổ phiếu KIP 28/06/2018
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn_Nhóm nhà đầu tư nước ngoài 28/06/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo chuyển quyền sở hữu 34.546.969 cổ phiếu THI 22/06/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo chuyển quyền sở hữu 45.943.648 cổ phiếu CAV 22/06/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo chuyển quyền sở hữu 24.242.245 cổ phiếu HEM 22/06/2018
Nghị quyết số 13/2018 của HĐQT về việc Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX 21/06/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX báo cáo chưa bán 4.112.424 cổ phiếu KIP 19/06/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo bán 4.112.424 cổ phiếu KIP 14/05/2018
Nghị quyết số 12/2018 của HĐQT về việc thế chấp/cầm cố các cổ phần CAV,THI và HEM cho các Trái chủ 13/06/2018
GELEX đã nộp đầy đủ số thuế phải nộp theo QĐ số 36757/QĐ-CT-TTrGCN ngày 31/05/2018 của Cục thuế HN về việc xử phạt VP hành chính về thuế 07/06/2018
GELEX nhận được Quyết định số 36757/QĐ-CT-TTrGCN về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế 06/06/2018
Nghị quyết số 10 của HĐQT về việc Triển khai phương án tái cấu trúc theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 24/05/2018
Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu chứng quyền 14/05/2018
Công văn số 91/TBĐVN/TB về việc phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt 1 14/05/2018
Nghị quyết số 09/2018 của HĐQT về việc thông qua phương án thực hiện chứng quyền 14/05/2018
GELEX thông báo giao dịch bán 4.112.424 cổ phần KIP 14/05/2018
Bà Lê Thị Hồng Lĩnh - là Trưởng BKS của GELEX từ ngày 11/05/2018 11/05/2018
GELEX nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh Yến - Trưởng Ban kiểm soát 12/04/2018
Quý I 2018 Ngày đăng Xem chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 16/03/2018
Nghị quyết HĐQT số 05/2018 Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên GELEX năm 2018 16/03/2018
Quyết định số 11/2018 của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 09/03/2018
Quyết định số 10/2018 của HĐQT về việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp năm 2018 09/03/2018
Quyết định số 09/2018 của HĐQT về phương án trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu 09/03/2018
Quyết định số 08/2018 của HĐQT về việc phương án bán cổ phần tại Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam 09/03/2018
Quyết định số 07/2018 của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 09/03/2018
Nghị quyết số 04/2018 của HĐQT về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 09/03/2018
Công văn số 894/UBCK-GSĐC của UBCKNN về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2018 của GEX 06/02/2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 30/01/2018
Quyết định số 01 của HĐQT về việc Thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị 04/01/2018
Quyết định số 03 của HĐQT về công tác mua bán tập trung vật tư nguyên liệu chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 04/01/2018
Các phụ lục kèm theo bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu 04/01/2018
Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh 04/01/2018
Thông báo GEX niêm yết tại sàn GDCK Hồ Chí Minh 04/01/2018