Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư đỏ - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan đã mua 6.400.000 CP GEX và 32 chứng quyền

24/09/2018

File đính kèm: Tải về