Logistics

Định hướng xây dựng chuỗi kinh doanh giúp tiết kiệm chi phí và tạo ra các giá trị cộng hưởng bền vững, GELEX đầu tư phát triển một hệ thống cung cấp các dịch vụ Cảng và Logistic, hoàn thiện hệ thống kho bãi, cảng biển, phủ khắp các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, chuyên nghiệp hóa dịch vụ vận chuyển quốc tế, kinh doanh xăng dầu và vận chuyển giao nhận nội địa, gắn kế hoạt động logistics với hoạt động công nghiệp, hướng đến mục tiêu trở thành TOP 3 doanh nghiệp Logistic lớn nhất VN vào năm 2020. GELEX đặt niềm tin đầu tư vào công ty cổ phần kho vận miền Nam SOTRANS, đơn vị đã và đang quản lý và khai thác hơn 50 ha hệ thống cảng tại các vị trí chiến lược và 230.000 m2 kho bãi trên toàn quốc; vận tải đường thuỷ bằng sà lan với thương hiệu SOWATCO cũng như năng lực vận chuyển hàng đầu với công ty thành viên VIETRANSTIMEX, đơn vị đang giữ số 1 Đông Nam Á và top 50 thế giới về vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng.