Logistics

Định hướng xây dựng chuỗi kinh doanh giúp tiết kiệm chi phí và tạo ra các giá trị cộng hưởng bền vững, Gelex đầu tư phát triển một hệ thống cung cấp dịch vụ Logistics trọn gói và chuyên nghiệp. Định hướng trong giai đoạn 2017 - 2019, Gelex hoàn thiện hệ thống kho bãi, cảng biển phủ khắp vùng kinh tế trọng điểm của cả nước; hướng đến mục tiêu trở thành top 3 doanh nghiệp Logistics lớn nhất tại Việt Nam vào năm 2020.