Tin tức cho nhà đầu tư

Quý IV 2019 Ngày đăng Xem chi tiết
Quý III 2019 Ngày đăng Xem chi tiết
Quý II 2019 Ngày đăng Xem chi tiết
Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư đỏ - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT, đã mua 1.200.000 CP GEX 13/06/2019
Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - TVHĐQT đã mua 690.000 CP GEX 10/06/2019
Công ty TNHH VLCC - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT thông báo bán 3.400.000 CP GEX 05/06/2019
Công ty CP quản lý quỹ đầu tư đỏ - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT thông báo mua 1.200.000 CP GEX 05/06/2019
Thông báo giao dịch của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - TVHĐQT đăng ký mua 690.000 CP GEX 28/05/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CT TNHH MTV Đầu tư GEX (03/05/2019) 10/05/2019
Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu chứng quyền để thực hiện chứng quyền lần 2 03/05/2019
Công văn số 71/2019/GELEX/TGĐ-TB về việc phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền lần 2 03/05/2019
Nghị quyết số 13/2019 của HĐQT về việc thông qua phương án thực hiện chứng quyền lần 2 03/05/2019
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn- GELEX trở thành cổ đông lớn của VGC ngày 19/04/2019 23/04/2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 09/04/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CT TNHH MTV Đầu tư GEX (01-03/04/2019) 08/04/2019
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn- GELEX trở thành cổ đông lớn của PDN ngày 01/04/2019 08/04/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (02/04/2019) 03/04/2019
Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư đỏ - Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan - TVHĐQT, đã bán 1.200.000 CP GEX 01/04/2019