Tin tức cho nhà đầu tư

Quý IV 2020 Ngày đăng Xem chi tiết
Quý III 2020 Ngày đăng Xem chi tiết
Quý II 2020 Ngày đăng Xem chi tiết
GEX-CBTT-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 21/05/2020
GEX-CBTT- Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn-GELEX không còn là cổ đông lớn PDN ngày 13/05/2020 18/05/2020
GEX-CBTT-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 15/05/2020
GEX-CBTT-Quyết định số 06/2020/GELEX/QĐ-CT.HĐQT ngày 13/05/2020 về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai 14/05/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 19/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 14/05/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 14/05/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 18/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 12/05/2020 thông qua việc thoái vốn đầu tư trong mảng vận hành logistics 13/05/2020
GEX-CBTT-Hủy danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 07/05/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 15/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 06/05/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 07/05/2020
GEX-CBTT-Quyết định số 03/2020/GELEX/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2020 về giao dịch với bên có liên quan 07/05/2020
GEX- Công văn gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/05/2020
Công bố thông tin Nghị quyết số 13/2020/GELEX/NQ-HDQT thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 28/04/2020