Báo cáo

Báo cáo

GELEX đã hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu CAV,THI,HEM cho GELEX ELECTRIC

GELEX đã hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu CAV,THI,HEM cho GELEX ELECTRIC (16/07/2018)