Báo cáo

Báo cáo

GEX-CBTT-Nhận được quyết định số 57873/QĐ-CT-TKT10-XPVPHC ngày 26/06/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

GEX-CBTT-Nhận được quyết định số 57873/QĐ-CT-TKT10-XPVPHC ngày 26/06/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (01/07/2020)