Đại hội cổ đông

Quý IV 2020 Ngày đăng Xem online Tải về
Quý III 2020 Ngày đăng Xem online Tải về
Quý II 2020 Ngày đăng Xem online Tải về
GEX-CBTT-Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 19/06/2020
GEX-CBTT-Sơ yếu lý lịch Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2016-2020 15/06/2020
GEX-CBTT-Sơ yếu lý lịch Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2016-2020 15/06/2020
GEX-CBTT-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 06/06/2020
Quý I 2020 Ngày đăng Xem online Tải về