Gelex Group
52 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tel
+84 24 3972 6245/46
Fax
+84 24 3972 6282

Trụ sở chính
52 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Tel
+84 24 3972 6245/46
Fax
+84 24 3972 6282

TRỤ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH
Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam

Tel
+84 241 384 7668
Fax
+84 241 384 7398

Công ty thành viên

Vui lòng điền thông tin và liên hệ với chúng tôi

Area Code

Phone Number

Area Code

Phone Number

Street Address

City

Postal / Zip Code

Title