Lĩnh vực hoạt động

GELEX hiện sản xuất và cung cấp bộ sản phẩm đầy đủ trong chuỗi giá trị ngành điện từ truyền tải đến phân phối và sử dụng dân dụng với các thương hiệu nổi tiếng như CADIVI, THIBIDI, EMIC, HEM với các tính năng ưu việt, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.
Khối Hạ tầng của GELEX bao gồm: Đầu tư phát triển lĩnh vực năng lượng; bất động sản khu công nghiệp và nhà ở xã hội; vật liệu xây dựng; sản xuất và cung cấp nước sạch…