Hạ tầng

Lĩnh vực hoạt động

Hạ tầng

Lĩnh vực Hạ tầng của GELEX bao gồm các công ty trong lĩnh vực điện và nước sạch, bất động sản thương mại và bất động sản khu công nghiệp. Nước sạch và điện là hai nguồn năng lượng thiết yếu đối với hoạt động sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân. Khi nền kinh tế phát triển thì nhu cầu đối với hai ngành này ngày càng cao. Đây cũng là các lĩnh vực được Nhà nước ưu tiên, khuyến khích đầu tư.

1.Tiện ích

Lĩnh vực hạ tầng tiện ích của GELEX bao gồm lĩnh vực nguồn phát điện và sản xuất kinh doanh nước sạch là những lĩnh vực có nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Lĩnh vực này được đầu tư và quản lý bởi Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX (GELEX INFRASTRUTURE) đơn vị do GELEX sở hữu 99,998% vốn.

2. Bất động sản:

2.1 Bất động sản thương mại

Với các lợi thế về quỹ đất, GELEX đã tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản cụ thể là lĩnh vực bất động sản thương mại. Các dự án bất động sản đã hoàn thành và đang khai thác trong hệ thống GELEX bao gồm GELEX Tower – 52 Lê Đại Hành – Khách sạn Melia Hà Nội và Khách sạn Bình Minh – Số 10 Trần Nguyên Hãn – Hà Nội.

2.2 Bất động sản khu công nghiệp

GELEX sẽ đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư phát triển Khu Công nghiệp thông qua Tổng Công ty Viglacera hoặc trục tiếp phát triển dự án nếu phù hợp và dịch vụ tiện ích xung quanh khu Công nghiệp.

Việc phát triển lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp sẽ bao gồm cả hoạt động đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở chuyên gia … nhằm tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho người lao động tại Khu công nghiệp, góp phần tăng sự hấp dẫn của các khu công nghiệp, đồng thời góp phần vào công tác an sinh xã hội. Cùng với đó, tại các khu vực lân cận khu công nghiệp, các dự án nhà ở giá rẻ, phù hợp và đáp ứng nhu cầu cao của người lao động địa phương cũng sẽ được nghiên cứu đầu tư, phát triển nhằm tận dụng tiềm năng của phân khúc thị trường này cũng như góp phần nâng cao đời sống cho người lao động địa phương.