Tin tức cho nhà đầu tư

Quý IV 2020 Ngày đăng Xem chi tiết
Quý III 2020 Ngày đăng Xem chi tiết
Nghị quyết số 45/2020 về việc thế chấp cổ phần VGC để đảm bảo cho nghĩa vụ của GELEX ELECTRIC đối với trái phiếu phát hành năm 2020 25/09/2020
Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn 22/09/2020
Nghị quyết số 44/2020/GELEX/NQ-HĐQT 18/09/2020
Nghị quyết số 43/2020/GELEX/NQ-HĐQT 18/09/2020
Nghị quyết số 42/2020/GELEX/NQ-HĐQT 18/09/2020
Quyết định số 34/2020 về việc tăng giá chào mua công khai cổ phiếu VGC lần 2 18/09/2020
QĐ số 33/2020 về việc tăng giá chào mua công khai cổ phiếu VGC 11/09/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 31/08/2020
Thủ tục chào mua công khai cổ phiếu VGC 25/08/2020
Bản công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu VGC 24/08/2020
Nghị quyết số 37+38+39/2020/GELEX/NQ-HĐQT V/v Bầu lại chủ tịch Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 19/08/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Văn Tuấn đã mua 20.000.000 cổ phiếu GEX 13/08/2020
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 30/07/2020
Nghị quyết số 28/2020/GELEX/NQ-HĐQT v/v Thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 17/07/2020
GEX-CBTT-Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - GEX trở thành cổ đông lớn của PXL 13/07/2020
GEX-CBTT-Báo cáo đăng ký giao dịch của người nội bộ 09/07/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 27/2020/GELEX/NQ-HĐQT v/v thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 06/07/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐQT v/v thông qua Phương án chào mua công khai cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera - CTCP 01/07/2020
GEX-CBTT-GELEX đã nộp đầy đủ số thuế phải nộp theo QĐ số 57873/QĐ-CT-TKT10-XPVPHC ngày 26/06/2020 của Cục thuế HN về việc xử phạt VP hành chính về thuế 01/07/2020
GEX-CBTT-Nhận được quyết định số 57873/QĐ-CT-TKT10-XPVPHC ngày 26/06/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế 01/07/2020
Quý II 2020 Ngày đăng Xem chi tiết
GEX-CBTT-Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 30/06/2020
GEX-CBTT-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 25/06/2020
Bản cung cấp thông tin của người nội bộ-Ông Nguyễn Trọng Hiền-Thành viên HĐQT 19/06/2020
Bản cung cấp thông tin của người nội bộ-Ông Lương Thanh Tùng-Thành viên HĐQT 19/06/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 22/2020/GELEX/NQ-HDQT về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 16/06/2020
GEX-CBTT-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 06/06/2020
GEX-CBTT-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Công ty quản lý Quỹ đầu tư đỏ 28/05/2020
GEX-CBTT-Bản công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 26/05/2020
GEX-CBTT-Báo cáo kêt quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ 26/05/2020
GEX-CBTT-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 21/05/2020
GEX-CBTT- Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn-GELEX không còn là cổ đông lớn PDN ngày 13/05/2020 18/05/2020
GEX-CBTT-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 15/05/2020
GEX-CBTT-Quyết định số 06/2020/GELEX/QĐ-CT.HĐQT ngày 13/05/2020 về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai 14/05/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 19/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 14/05/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 14/05/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 18/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 12/05/2020 thông qua việc thoái vốn đầu tư trong mảng vận hành logistics 13/05/2020
GEX-CBTT-Hủy danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 07/05/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 15/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 06/05/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 07/05/2020
GEX-CBTT-Quyết định số 03/2020/GELEX/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2020 về giao dịch với bên có liên quan 07/05/2020
GEX- Công văn gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/05/2020
Công bố thông tin Nghị quyết số 13/2020/GELEX/NQ-HDQT thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 28/04/2020