CAV sắp tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%, Gelex Electric dự kiến nhận về hơn trăm tỷ

Ngày bắt đầu chi trả cổ tức dự kiến là 14/4/2023.
Ngày 29/3 tới đây, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã chứng khoán: CAV) sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền.

Theo đó, CAV sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương đương cổ đông nắm mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.000 đồng. Ngày bắt đầu chi trả dự kiến là 14/4/2023.

Với gần 57,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CAV sẽ chi ra khoảng 115 tỷ đồng để chia cổ tức lần này. Trước đó vào tháng 11/2022, công ty cũng đã tiến hành chia cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền cũng với tỷ lệ 20%. Như vậy công ty đã tạm ứng cổ tức 2022 với tổng tỷ lệ 40%.

Hiện tại, cơ cấu cổ đông tại CAV ghi nhận công ty mẹ Gelex Electric (mã chứng khoán: GEE) – thành viên của CTCP Tập đoàn Gelex (GEX) – nắm tới 96,61% vốn điều lệ. Theo đó, GEE sẽ nhận về hơn 111 tỷ đồng cổ tức từ công ty con.
Hồi đầu năm 2023, Gelex Electric đã tiến hành chào mua công khai 2,1 triệu cổ phiếu CAV nhằm nắm toàn bộ 100% vốn điều lệ công ty này. Tuy nhiên đến hết đợt chào bán (28/2), GEE chỉ mua được hơn 64 nghìn đơn vị, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 96,5% lên 96,61% như hiện tại.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của CAV đạt mức 11.334 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 482 tỷ đồng, tăng lần lượt 8% và 14% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch, công ty đã hoàn thành 94% kế hoạch doanh thu và 92% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trên thị trường, cổ phiếu CAV chốt phiên 8/3 đạt 55.000 đồng/cp.