GELEX chỉ còn phải trả hơn 880 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong năm 2023

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của GELEX, dư hạn trái phiếu đến hạn phải trả trong vòng 1 năm (tại thời điểm 31/12/2022) của doanh nghiệp này là 1236 tỷ.

Ngày 20/2, CTCP Tập đoàn Gelex (GEX) đã tiến hành mua lại 104,9 tỷ đồng trong số 122 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô BONDGEX/2020.02 và 45,4 tỷ đồng trong số 57,1 tỷ đồng đang lưu hành của lô BONDGEX/2020.01.

Cả hai lô trái phiếu trên đều được phát hành vào tháng 7/2020 và dự kiến sẽ đáo hạn vào tháng 7/2023. Đây là lần mua lại trái phiếu trước hạn thứ 8 của GEX tính từ tháng 12/2022.

Gelex có dư nợ trái phiếu giảm rất nhanh, chỉ còn 800 tỷ đồng đến hạn trong năm 2023.

Tính tổng trong 4 tháng trở lại đây, GEX đã mua lại 494 tỷ đồng trái phiếu, tương đương với kế hoạch đề ra hồi tháng 11/2022. Riêng từ đầu năm 2023, giá trị đã mua lại vào khoảng 350 tỷ đồng.

Như vậy, GELEX chỉ còn phải trả hơn 880 tỷ đồng trái phiếu đến hạn từ tháng 3 đến hết năm 2023.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Gelex là 52.401 tỷ, giảm 14% so với 2021, chủ yếu giảm tài sản ngắn hạn do Gelex chủ động giảm tích trữ hàng tồn kho, giảm phải thu ngắn hạn và giảm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Từ báo cáo tài chính, có thể thấy, các chỉ số tài chính của Gelex như hệ số nợ, hệ số thanh toán, hệ số hiệu quả hoạt động… đều ở mức an toàn và tiếp tục được cải thiện tốt trong quý IV/2022.

Tình hình tài chính lành mạnh giúp Gelex gặp ít rủi ro trong bối cảnh thị trường vốn và lãi suất có nhiều biến động.

Theo Vietnamnet

https://vietnamnet.vn/gelex-chi-con-phai-tra-hon-880-ty-dong-trai-phieu-den-han-trong-nam-2023-2114124.html