Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

Chuyên viên Kế toán Hợp nhất và IFRS

Chuyên viên Kế toán Hợp nhất và IFRS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX ĐỊA ĐIỂM: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập Báo cáo Tài chính...

Trưởng phòng Quản lý Vận hành Tài sản (Chủ Đầu tư)

Trưởng phòng Quản lý Vận hành Tài sản (Chủ Đầu tư)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX ĐỊA ĐIỂM: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. VỊ TRÍ: Trưởng phòng Quản lý Vận hành, Ban...

Investment Analyst

Investment Analyst

GELEX GROUP JOINT STOCK COMPANY JOB LOCATIONS: GELEX Tower, 52 Le Dai Hanh, Hai Ba Trung, Ha Noi. JOB DESCRIPTION: Conducting research, evaluation, appraisal, and presentation of project investment...

Kỹ sư Nội thất – Khách sạn Cao cấp

Kỹ sư Nội thất – Khách sạn Cao cấp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX ĐỊA ĐIỂM: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Phối hợp cùng các đơn...

Kỹ sư Điện Nhẹ (ELV) – Khách sạn Cao cấp

Kỹ sư Điện Nhẹ (ELV) – Khách sạn Cao cấp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX ĐỊA ĐIỂM: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trực tiếp thực hiện kiểm...

Chuyên viên cao cấp Hành chính

Chuyên viên cao cấp Hành chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX ĐỊA ĐIỂM: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1.Công tác hành chính: Quản...

Chuyên viên Hỗ trợ Mạng và Hệ thống

Chuyên viên Hỗ trợ Mạng và Hệ thống

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX ĐỊA ĐIỂM: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản trị vận hành hệ...