Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

Phó Giám Đốc Phụ Trách Nguồn Vốn

Phó Giám Đốc Phụ Trách Nguồn Vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX ĐỊA ĐIỂM: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Đề xuất kế hoạch, quy...

Kỹ sư Điện Nhẹ

Kỹ sư Điện Nhẹ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX ĐỊA ĐIỂM: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trực tiếp thực hiện kiểm...

Trưởng phòng Quản trị Rủi ro

Trưởng phòng Quản trị Rủi ro

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX ĐỊA ĐIỂM: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xây dựng, thiết lập Khung...

Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ

Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX ĐỊA ĐIỂM: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Hỗ trợ Trưởng ban KTNB...

Chuyên viên Truyền thông

Chuyên viên Truyền thông

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX ĐỊA ĐIỂM: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Theo dõi, cập nhật, tổng...

CADIVI MB – Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ

CADIVI MB – Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ

CÔNG TY TNHH MTV CADIVI MIỀN BẮC ĐỊA ĐIỂM: Lô D1-3, khu công nghiệp Đại Đồng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. MÔ TẢ...

CADIVI MB – Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ

CADIVI MB – Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ

CÔNG TY TNHH MTV CADIVI MIỀN BẮC ĐỊA ĐIỂM: Lô D1-3, khu công nghiệp Đại Đồng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. MÔ TẢ...

Kỹ sư Nội thất

Kỹ sư Nội thất

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX ĐỊA ĐIỂM: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Phối hợp cùng các đơn...

Leasing Executive

Leasing Executive

GELEX GROUP JOINT STOCK COMPANY JOB LOCATION: GELEX Tower, 52 Le Dai Hanh, Hai Ba Trung District, Ha Noi, Viet Nam. JOB DESCRIPTION: Business Development: Actively seek potential tenants...

Trưởng Bộ phận IFRS

Trưởng Bộ phận IFRS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX ĐỊA ĐIỂM: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tổ chức xây dựng, rà...