Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

Chuyên viên Huy động Vốn

Chuyên viên Huy động Vốn

ĐỊA ĐIỂM: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các thủ tục cho hoạt động huy động vốn: Thực...

Chuyên viên Pháp chế

Chuyên viên Pháp chế

ĐỊA ĐIỂM: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Pháp lý hợp đồng: Tham gia thẩm định pháp lý (LDD),...

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp

ĐỊA ĐIỂM: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập báo cáo tài chính: Lập báo cáo tài chính riêng của...

Kỹ sư M&E – Chuyên ngành Cơ

Kỹ sư M&E – Chuyên ngành Cơ

ĐỊA ĐIỂM: GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trực tiếp thực hiện kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình...