Quan hệ cổ đông

Giới thiệu Gelex Group

Giá cổ phiếu
Mã: GEX (HOSE)

Mọi thông tin về quan hệ cổ đông vui lòng liên hệ:

Email: ir@gelex.vn

Điện thoại: +8424 3972 6245 - +8224 3972 6246