Giới thiệu về

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (GELEX – mã cổ phiếu GEX) được thành lập ngày 10/07/1990 trên cơ sở tập trung các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ và nghiên cứu kỹ thuật điện. Hơn 30 năm phát triển, GELEX đã không ngừng mở rộng và tái cấu trúc hoạt động để tối ưu hóa các nguồn lực, trở thành doanh nghiệp đầu tư đa ngành có giá trị vốn hóa hơn 16.647 tỷ đồng (tại 30/6/2022), hoạt động theo mô hình Holdings, theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững với hai khối kinh doanh chính gồm: Sản xuất công nghiệp và Hạ tầng.

Lĩnh vực hoạt động

GELEX hiện nay lựa chọn định hướng phát triển bền vững trên hai ngành trụ cột: Sản xuất công nghiệp và Hạ tầng. Trong đó, sản xuất công nghiệp (chủ yếu là công nghiệp điện) là nòng cốt; Đầu tư phát triển lĩnh vực năng lượng; bất động sản khu công nghiệp và nhà ở xã hội; vật liệu xây dựng; sản xuất và cung cấp nước sạch… thuộc lĩnh vực Hạ tầng là nhân tố quan trọng giúp GELEX đạt được sự tăng trưởng xa hơn trong quá trình phát triển bền vững.

Quan hệ cổ đông

Tin tức & sự kiện