Giới thiệu về

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (GELEX – mã cổ phiếu GEX) được thành lập ngày 10/07/1990 trên cơ sở tập trung các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ và nghiên cứu kỹ thuật điện. Hơn 30 năm phát triển, GELEX trở thành doanh nghiệp đa ngành có giá trị vốn hóa hơn 9000 tỷ đồng, hoạt động theo mô hình Holdings, theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững với hai khối kinh doanh chính gồm sản xuất công nghiệp và phát triển hạ tầng.

Lĩnh vực hoạt động

GELEX hiện nay lựa chọn định hướng phát triển bền vững trên hai ngành trụ cột: Sản xuất công nghiệp và Hạ tầng. Trong đó, ngành sản xuất kinh doanh thiết bị điện và vật liệu xây dựng là nòng cốt của lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Sản xuất nguồn điện tái tạo, nước sạch, đầu tư phát triển khu công nghiệp bao gồm hoạt đồng đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở chuyên gia… thuộc lĩnh vực hạ tầng sẽ là nhân tố quan trọng giúp GELEX đạt được sự tăng trưởng xa hơn trong quá trình phát triển bền vững.

Quan hệ cổ đông