Phát triển bền vững

Lời Cam Kết

GELEX và các đơn vị thành viên trong hệ thống cam kết giữ vững vị thế là đại diện Thương hiệu Quốc gia, xứng đáng với vai trò đại diện cho một doanh nghiệp tiêu biểu của cả nước trong việc Kinh doanh hiệu quả - Phát triển vì lợi ích xã hội – Ý thức trong việc Bảo vệ môi trường.

Hoạt động theo mô hình holding, GELEX đầu tư và quản lý vốn tại các doanh nghiệp thuộc 2 lĩnh vực kinh doanh nòng cốt là Sản xuất Công nghiệp và Hạ tầng, theo đuổi mô hình Phát triển bền vững dựa trên 05 yếu tố bền vững chính bao gồm: Xã hội – Môi trường – Khách hàng – Cổ đông & Đối tác – Người lao động. Mục tiêu phát triển bền vững của GELEX là duy trì sự hài hòa lợi ích giữa Doanh nghiệp và Khách hàng, với Cổ đông và các đối tác; tạo ra môi trường làm việc thân thiện, văn minh đối với người lao động; mang lại những giá trị có ý nghĩa cho cộng đồng; đồng thời khẳng định sự uy tín và thiện chí của doanh nghiệp trong việc cam kết bảo vệ môi trường nói chung.

Đối với từng yếu tố bền vững, GELEX đưa ra những chiến lược hành động cụ thể để thúc đẩy tư duy sáng tạo, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng được thị trường, thị hiếu người dùng, nhưng đồng thời giúp doanh nghiệp đạt được những thành tựu mang tính bền vững theo xu hướng phát triển bền vững trên thế giới hiện nay.

GELEX và các đơn vị thành viên trong hệ thống cam kết giữ vững vị thế là đại diện Thương hiệu Quốc gia, xứng đáng với vai trò đại diện cho một doanh nghiệp tiêu biểu của cả nước trong việc Kinh doanh hiệu quả – Phát triển vì lợi ích xã hội – Ý thức trong việc Bảo vệ môi trường.

Môi trường

 • Sử dụng năng lượng tái tạo và tài nguyên sẵn có trong môi trường
 • Tiết kiệm điện năng & giảm thiểu phát thải từ việc phát điện

Cổ đông & đối tác

 • Đảm bảo lợi ích công bằng của cổ đông
 • Cam kết của Gelex về tính minh bạch, chính xác, khách quan và nhất quán đối với thông tin trong khuôn khổ về tình hình tài chính/hoạt động kinh doanh cũng như Quản trị theo thông lệ quản trị tốt nhất cho thị trường.
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về chứng khoán, thị trường chứng khoán và quyền lợi cho Nhà đầu tư/Cổ đông.

Khách hàng

 • Giữ mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững với các Khách hàng.
 • Tiếp thu ý kiến để sáng tạo những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của Khách hàng.

Người lao động

 • Phát triển nhân lực

Xã hội

 • Đóng góp nâng cao công tác an sinh xã hội tại các địa phương

Môi trường
Cổ đông & đối tác
Khách hàng
Người lao động
Xã hội

Môi trường

 • Sử dụng năng lượng tái tạo và tài nguyên sẵn có trong môi trường
 • Tiết kiệm điện năng & giảm thiểu phát thải từ việc phát điện

Cổ đông & đối tác

 • Đảm bảo lợi ích công bằng của cổ đông
 • Cam kết của Gelex về tính minh bạch, chính xác, khách quan và nhất quán đối với thông tin trong khuôn khổ về tình hình tài chính/hoạt động kinh doanh cũng như Quản trị theo thông lệ quản trị tốt nhất cho thị trường.
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về chứng khoán, thị trường chứng khoán và quyền lợi cho Nhà đầu tư/Cổ đông.

Khách hàng

 • Giữ mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững với các Khách hàng.
 • Tiếp thu ý kiến để sáng tạo những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của Khách hàng.

Người lao động

 • Phát triển nhân lực

Xã hội

 • Đóng góp nâng cao công tác an sinh xã hội tại các địa phương