IR Awards 2023: GELEX, VIGLACERA, CADIVI thuộc TOP các doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Đó là công bố từ “Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023” trong khuôn khổ Chương trình IR Awards 2023, phát hành hôm nay, 20/6/2023.

Khảo sát được thực hiện đối với 731 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2022. Kỳ khảo sát kéo dài 12 tháng, từ ngày 01/05/2022 đến 30/04/2023. Các quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và các quy định khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan được sử dụng làm chuẩn mực cho Bộ tiêu chí khảo sát của Chương trình.

Danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023 gồm có 364/731 đơn vị, chiếm khoảng 50% tổng số doanh nghiệp được khảo sát, giảm nhẹ so với mức tỷ lệ 52% của năm liền trước.

Thuộc TOP 364 doanh nghiệp đạt chuẩn Công bố thông tin, Tập đoàn GELEX và các đơn vị trong hệ thống như Tổng Công ty Viglacera – CTCP, CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI) luôn thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ, công bằng và minh bạch. Các đơn vị đã ban hành quy chế, quy trình công bố thông tin, đồng thời chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật có liên quan.

Các thông tin, báo cáo được công bố đúng hạn, kịp thời và chất lượng giúp các nhà đầu tư tiếp cận nhanh chóng, đầy đủ và chính xác trên các phương tiện như: website công ty, các chuyên trang của HOSE, HNX và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngoài ra, GELEX và các đơn vị thành viên thường xuyên cập nhật các thông tin quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào giá trị bền vững của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, linh hoạt kết hợp nhiều kênh cung cấp thông tin như website, linked, các phương tiện thông tin đại chúng, các báo cáo định kỳ, hội nghị… giúp cho thông tin được lan tỏa rộng rãi, tiếp cận mọi đối tượng cổ đông.

IR Awards là chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất do Vietstock, Hiệp hội VAFE và báo FILI đồng tổ chức. Chương trình thực hiện đánh giá hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết hằng năm, bao gồm: khảo sát toàn diện về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 12 tháng, mở bình chọn IR đại chúng và đánh giá IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

* Báo cáo khảo sát đầy đủ: Xem tại đây

Ban Truyền thông Tập đoàn GELEX