Viglacera lập công ty vốn 600 tỷ đồng làm dự án tại Thái Nguyên

Ngoài Thái Nguyên, năm nay, Viglacera còn dự định góp vốn thành lập CTCP Viglacera Hưng Yên để đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành KCN tại Hưng Yên; thành lập chi nhánh Viglacera Yên Bái – Tổng công ty Viglacera – CTCP để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành KCN tại Trấn Yên (Yên Bái).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Viglacera (Mã: VGC) vừa phê duyệt thành lập CTCP Viglacera Thái Nguyên với số vốn điều lệ 600 tỷ đồng, trong đó tổng công ty sẽ góp 306 tỷ, tương ứng 51% vốn điều lệ. Nguồn vốn lấy từ vốn tự có.

Tính đến cuối quý I/2023, Viglacera sở hữu 20 công ty con trực tiếp với giá trị đầu tư là 2.432 tỷ đồng.

Tại Thái Nguyên, Viglacera dự định triển khai tổ hợp khu công nghiệp (KCN) – Dịch vụ – Đô Thị Tây Phổ Yên – Thái Nguyên với diện tích 900 ha, trong đó 700 ha KCN và 200 ha đô thị, dịch vụ.

Theo kế hoạch đầu tư phát triển mảng bất động sản năm 2023, Viglacera cho biết sẽ khảo sát, lập dự án đầu tư và triển khai đầu tư các KCN mới tại các địa phương có vị trí có lợi thế về hạ tầng, thu hút đầu tư và khả năng kinh doanh. Đồng thời sẽ thành lập các pháp nhân, chi nhánh mới để triển khai các dự án.

Ngoài Thái Nguyên, công ty còn dự định góp vốn thành lập CTCP Viglacera Hưng Yên để đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành KCN tại Hưng Yên; thành lập chi nhánh Viglacera Yên Bái – Tổng công ty Viglacera – CTCP để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành KCN tại Trấn Yên (Yên Bái).

Đóng góp mảng cho thuê BĐS KCN vào doanh thu của Viglacera. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của công ty).

Nguồn: https://vietnambiz.vn/viglacera-lap-cong-ty-von-600-ty-dong-lam-du-an-tai-thai-nguyen-202362882717382.htm