Báo cáo

Báo cáo

Bà Nguyễn Thị Xuân Thanh – Người có liên quan đến CT HĐQT đăng ký mua 70.000 CP GEX

Bà Nguyễn Thị Xuân Thanh – Người có liên quan đến CT HĐQT đăng ký mua 70.000 CP GEX (13/02/2017)