Báo cáo

Báo cáo

Bà Phạm Thị Thu Hà – Người có liên quan đến UV HĐQT Võ Anh Linh đăng ký bán 3.630.000 CP

Bà Phạm Thị Thu Hà – Người có liên quan đến UV HĐQT Võ Anh Linh đăng ký bán 3.630.000 CP (21/04/2017)