Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam xin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

– Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Hoa Cương: Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm
– Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Tuấn: Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.
– Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Trọng Tiếu: Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.
– Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Trọng Hiền: Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.
– Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Lương Thanh Tùng: Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.
– Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Võ Anh Linh: Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.
– Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Tuấn Anh: Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Trân trọng!