Báo cáo

Báo cáo

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017_TỔNG CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Ngày 25-4-2017, tại toà nhà GELEX số 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, đề ra phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2017-2021.

Năm 2016 là năm đánh dấu việc tái cấu trúc mạnh mẽ của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam GELEX. Ngay sau khi chuyển đổi chủ sở hữu, GELEX nhanh chóng đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng đa ngành, chọn sản xuất thiết bị điện, ngành hàng thế mạnh, có truyền thống là ngành hàng chủ lực, vươn lên dẫn đầu thị trường, đồng thời mở rộng hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư bất động sản, dịch vụ cảng logistics, đầu tư năng lượng và đầu tư tài chính. Mục tiêu của GELEX là trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam – một thương hiệu quốc gia mang tầm quốc tế.

Ban điều hành Đại hội cổ đông năm 2017

Năm 2016, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của các công ty thành viên và toàn Tổng công ty đều có sự tăng trưởng rõ nét. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2016 của GELEX là 9.814 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của GELEX đạt 579 tỷ đồng, tăng 26,9% so với mức 456 tỷ đồng của năm 2015.

Năm 2017, GELEX đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 2017 là 10.900 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 1.050 tỷ đồng. Đồng thời, tại Đại hội, GELEX cũng đề ra các mục tiêu cho giai đoạn 3 năm 2017-2019. Theo đó:

– Doanh thu hợp nhất năm 2017, 2018, 2019 dự kiến lần lượt là: 10.090 tỷ đồng | 13.080 tỷ đồng | 15.696 tỷ đồng

– Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017, 2018, 2019 dự kiến lần lượt là: 1.050 tỷ đồng | 1.208 tỷ đồng | 1.389 tỷ đồng

Để đạt được mục tiêu nêu trên, GELEX đề ra mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể đối với 5 lĩnh vực kinh doanh nòng cốt như sau:

– Lĩnh vực thiết bị điện là mảng kinh doanh truyền thống của GELEX. Thiết bị điện công nghiệp và dân dụng được hoạch định tiếp tục là lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính và nòng cốt của GELEX. Đồng thời, sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở rộng các mảng sản phẩm thiết bị điện, khí cụ điện mới hướng tới mục tiêu sản phẩm đa dạng, có hàm lượng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Tầm nhìn của GELEX là tập đoàn công nghiệp trong lĩnh vực thiết bị điện hàng đầu quốc gia, hướng tới khu vực và quốc tế.

– Lĩnh vực năng lượng, tiện ích: GELEX xác định luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, năng lượng điện là cốt lõi cho sự phát triển của Việt Nam. Nắm bắt nhu cầu nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất cũng ngày một tăng cao, GELEX xác định lĩnh vực nguồn phát điện đặc biệt là các dự án phát điện sạch, tái tạo như thủy điện, điện mặt trời, phong điện và lĩnh vực sản xuất, cung cấp nước sạch là lĩnh vực đầu tư chiến lược, một mặt đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của đất nước, thực hiện cam kết của Chính phủ giảm hiệu ứng nhà kính, cắt giảm khí thải với cộng đồng quốc tế, mặt khác tạo ra nguồn thu ổn định, bền vững lâu dài cho Doanh nghiệp.

– Lĩnh vực logictics được coi là một lĩnh vực kinh doanh chiến lược của Tổng Công ty nhằm tận dụng tiềm năng to lớn của ngành này cũng như phục vụ nhu cầu logistics nội bộ của Tổng Công ty, giúp tiết kiệm chi phí. SOTRANS là doanh nghiệp với chuỗi dịch vụ logistics khép kín, cung cấp cho khách hàng hệ thống dịch vụ tổng thể toàn diện. Mục tiêu phát triển SOTRANS trở thành top 3 doanh nghiệp logistics lớn nhất Việt Nam.

– Lĩnh vực bất động sản: GELEX tập trung khai thác và phát triển quỹ đất hiện tại của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên, hướng tới trở thành một nhà cung cấp dịch vụ khách sạn và văn phòng cho thuê uy tín của Việt Nam.

– Lĩnh vực đầu tư tài chính: GELEX sẽ tiếp tục tìm kiếm và đẩy mạnh các hoạt động tài chính nhằm tối ưu hóa các nguồn lực của các đơn vị thành viên trong tập đoàn, kết nối các nguồn vốn, tạo ra một sức mạnh và lợi thế cạnh tranh riêng của GELEX. Ngoài ra, GELEX tiếp tục tích cực mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư, đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp có tiềm năng, phù hợp trong và ngoài nước.

Cổ đông biểu quyết nội dung bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết

Ngoài ra, Đại hội lần này cũng định hướng phát triển cụ thể đối với từng công ty thành viên. GELEX thảo luận dự kiến đưa cổ phiếu GEX lên niêm yết trên sàn HOSE trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Lý do của đề xuất này là nhằm tăng cơ hội huy động vốn dài hạn, tăng tính thanh khoản, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, tạo tính minh bạch và tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư khi GELEX phải tuân thủ các quy định về công bố thông tin, nâng cao vị thế và uy tín của GELEX, …

Về việc chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng, GELEX đề xuất phương án trả cổ tức cho cổ đông 10% bằng tiền mặt. Đồng thời, Tổng Công ty cũng đề xuất thông qua phương án phát hành 34,8 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Phương thức phát hành là phương thức thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 15 cổ phần mới (tỷ lệ 100:15). Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần là 66,38 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 139,66 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 161,96 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện việc phát hành là quý II/2017.

Bước sang trang mới với những kế hoạch kinh doanh đa ngành nghề, GELEX đã bước đầu xây dựng thương hiệu với mục tiêu trở thành thương hiệu uy tín quốc gia, vươn tầm khu vực và quốc tế. Thành công của GELEX năm 2016 cho thấy chủ trương đúng đắn của Chính phủ trong việc tư nhân hóa doanh nghiệp nhằm phát huy tối đa tiềm năng của lực lượng kinh tế tư nhân, đổi mới phương quản lý, điều hành, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, đóng góp hiệu quả hơn vào nền kinh tế quốc dân.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tông Giám đốc Tổng Công ty Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX) cho biết: “2017 và những năm tiếp theo là thời gian đầy thách thức với GELEX. Chúng tôi tập trung mọi nguồn lực, giữ vững sự ổn định sản xuất các sản phẩm truyền thống, mạnh dạn mở rộng các lĩnh vực mới. Đồng thời, chúng tôi nâng cao năng lực quản lý theo hướng chuyên nghiệp; tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành để nâng cao khả năng cạnh tranh. GELEX cũng không quên chú trọng các hoạt động an sinh xã hội; quan tâm và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên. Năm 2016 thu nhập bình quân đầu người khoảng gần 13 triệu đồng/tháng, chúng tôi phấn đấu tiếp tục cải thiện con số này để người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến lâu dài cho GELEX”.

– Ban Truyền thông –