Báo cáo

Báo cáo

Đơn từ nhiệm Phó TGĐ Ông Lê Bá Thọ, các Nghị quyết về thay đổi nhân sự ngày 29.12.2023 và các Thông báo thay đổi nhân sự

  1. Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Lê Bá Thọ
  2. Thông báo Thay đổi nhân sự (kèm đơn từ nhiệm của Ông Thọ)
  3. Các NQ HĐQT về thay đổi nhân sự ngày 29.12.2023
  4. Thông báo Thay đổi nhân sự (kèm các NQ về thay đổi NS)