Báo cáo

Báo cáo

GELEX CBTT Báo cáo Danh sách ứng viên hợp lệ để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Sơ yếu lý lịch của ứng viên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex xin gửi tới Quý Cổ Đông Danh sách ứng viên HĐQT và SYLL ứng viên:

    1. Danh sách ứng viên HĐQT: Tại đây;
    2. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên: Tại đây;

Trân trọng!