Báo cáo

Báo cáo

Gelex CBTT GCNĐKDN và mẫu dấu mới

Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ Đông GCN đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu mới:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 24/6/2021 ghi nhận đổi tên công ty thành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
– Nghị quyết số 25/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 25/06/2021 về việc thông qua mẫu con dấu mới của Tập đoàn GELEX.

Chi tiết vui lòng xem tại đây;

Trân trọng!