Báo cáo

Báo cáo

GELEX nhận được Quyết định số 36757/QĐ-CT-TTrGCN về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

GELEX nhận được Quyết định số 36757/QĐ-CT-TTrGCN về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (06/06/2018)