Báo cáo

Báo cáo

Gelex CBTT Danh sách ứng viên HĐQT và SYLL các ứng viên

Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ Đông Danh sách ứng viên HĐQT và SYLL các ứng viên:

      1. Danh sách ứng viên HĐQT: Tại đây;
      2. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên: Tại đây;
  1. Trân trọng!