Báo cáo

Báo cáo

GEX CBTT Nhân sự HĐQT, UBKT và TGĐ nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ Đông CBTT Nhân sự HĐQT, UBKT và TGĐ nhiệm kỳ 2021-2026:

   1. Công văn CBTT số 193/2021/GELEX-CBTT: Tại đây;
   2. Nghị quyết bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gelex nhiệm kỳ 2021-2026: Tại đây;
   3. Nghị quyết bổ nhiệm nhân sự UBKT Tập đoàn Gelex: Tại đây;
   4. Nghị quyết bổ nhiệm TGĐ Tập đoàn Gelex nhiệm kỳ 2021-2026: Tại đây;
 1. Trân trọng!