Báo cáo

Báo cáo

GEX công bố thông tin Biên bản và NQ ĐHĐCĐ TN 2021

Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ Đông Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

      1. Công văn CBTT số 192/2021/GELEX-CBTT: Tại đây;
      2. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Tại đây;
      3. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Tại đây;
  1. Trân trọng!