Báo cáo

Báo cáo

GEX – Hướng dẫn Cổ đông thực hiện quyền và chuyển nhượng quyền mua

Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ Đông Hướng dẫn Cổ đông thực hiện quyền và chuyển nhượng quyền mua:

      1. Hướng dẫn quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua: Tại đây;
      2. Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua: Tại đây;
      3. Mẫu Đề nghị điều chỉnh thông tin: Tại đây;
  1. Trân trọng!