Báo cáo

Báo cáo

Hướng dẫn đăng ký Tham dự và Biểu quyết tại ĐHCĐ trực tuyến

Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ Đông Hướng dẫn đăng ký Tham dự và Biểu quyết tại Đại Hội Cổ Đông trực tuyến:

      1. Hướng dẫn đăng ký Tham dự và Biểu quyết tại Đại Hội Cổ Đông trực tuyến: Tại đây;
      2. Đường dẫn truy cập đăng ký Tham dự và Biểu quyết tại Đại Hội Cổ Đông trực tuyến: https://dhcd.gelex.vn
      3. Thông báo hỗ trợ cổ đông trong việc xác thực cổ đông tham gia Đại hội trực tuyến:
  1. Trân trọng!