Báo cáo

Báo cáo

TB ông Trần Ngọc Minh nghỉ việc, hưởng chế độ BHXH (Ngày 02.01.2013)

TB ông Trần Ngọc Minh nghỉ việc, hưởng chế độ BHXH (Ngày 02.01.2013) (02/01/2013)