Báo cáo

Báo cáo

Thông báo về chi trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông chưa lưu ký

Đối với người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX – Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời điểm: Bắt đầu từ ngày 28/7/2022

Vui lòng xuất trình CMND/CCCD, giấy tờ khác theo hướng dẫn của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX cùng Đề nghị thanh toán cổ tức đính kèm (GEX_Giay-de-nghi-tra-co-tuc-CDCLK)