Báo cáo

Báo cáo

Thông tin về chào mua công khai cổ phiếu STG của Gelex

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) xin thông tin tới các nhà đầu tư về việc GELEX chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (mã chứng khoán: STG) như nêu chi tiết trong file đính kèm. Nội dung này đã được công bố tại báo điện tử www.tinnhanhchungkhoan.vn, website của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và website của Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (đại lý thực hiện việc chào mua). Các nhà đầu tư vui lòng xem thêm tại các đường link dưới đây:

http://tinnhanhchungkhoan.vn/thong-cao-bo-cao/gelex-cong-bo-chao-mua-cong-khai-co-phieu-stg-176609.html

http://www.vietinbanksc.com.vn/News/2017/1/25/372717.aspx

https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/SymbolView/256

Trân trọng thông báo!

File đính kèm: Tải về