6 tháng đầu năm 2023, Viglacera đã lãi hơn nghìn tỷ, hoàn thành 85% kế hoạch cả năm

Báo cáo tài chính quý 2/2023 và 6 tháng đầu năm của Tổng công ty Viglacera đạt được kết quả tăng trưởng tích cực, hoàn thành 85% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm 2023.

Viglacera đang sở hữu và vận hành 12 khu ĐBS công nghiệp, thu hút 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 16 tỷ USD vốn FDI.

Riêng quý 2, doanh thu thuần của Viglacera đạt 3.928 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của công ty đạt 1.219 tỷ đồng.

Lãi sau thuế gần 626 tỷ đồng, đây cũng là mức lợi nhuận sau thuế cao nhất 4 quý gần đây của Tổng công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Viglacera ghi nhận doanh thu đạt 6.703 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.025 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 777 tỷ đồng.

Như vậy, 6 tháng đầu năm 2023, Viglacera đã hoàn thành 85% chỉ tiêu lợi nhuận và 42,6% kế hoạch doanh thu.

Mảng bất động sản công nghiệp là điểm sáng trong bức tranh hoạt động của Viglacera khi 6 tháng năm 2023, tổng diện tích cho thuê đạt trên 100 ha, khoản thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng đạt 2.708 tỷ đồng, giữ vai trò đóng góp chính cho mức doanh thu chung của Tổng công ty.

Với 12 khu công nghiệp đang sở hữu và vận hành, Viglacera khẳng định vị thế vững chắc khi thu hút 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước, với hơn 16 tỷ USD vốn FDI, trong đó có các doanh nghiệp tên tuổi lớn trên thế giới như Tập đoàn Samsung, Amkor, Canon Hyosung, Anam Electronics, IRC Tire, Toyoda Gosei….

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng của Viglacera.

Một mặt nỗ lực thúc đẩy doanh số, mặt khác Viglacera chú trọng đầu tư công nghệ, nâng cấp máy móc thiết bị, dây chuyền hiện đại tại một số nhà máy, đặc biệt là công nghệ sản xuất sản phẩm Xanh, thân thiện môi trường như Kính Tiết kiệm năng lượng, gạch Bê tông khí chưng áp, đá nung kết…

Về tình hình tài chính, tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của Viglacera đạt 23.155 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dài hạn chiếm 60% tổng tài sản, đạt 13.914 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh nói trên, 6 tháng đầu năm 2023, mảng Bất động sản của Viglacera đã ghi nhận kết quả tốt trong bối cảnh tổng sản phẩm trong nước (GDP) chỉ đạt 3,72%, thị trường bất động sản trầm lắng, nhu cầu tiêu dùng giảm. Điều này cho thấy năng lực duy trì đà phát triển bền vững của Tổng công ty khi luôn bám sát các mục tiêu quản trị, quyết liệt trên mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác tối đa cơ hội trên thị trường và đặc biệt kiểm soát, quản trị rủi ro.

Chiến lược phát triển của Tổng công ty, Viglacera sẽ tập trung ở 2 lĩnh vực chính là Vật liệu xây dựng và Bất động sản. Với Vật liệu xây dựng, Viglacera chú trọng đầu tư phát triển vào các sản phẩm vật liệu xây dựng công nghệ cao, chất lượng cao, vật liệu Xanh, thân thiện môi trường. Với mảng Bất động sản, Viglacera tiếp tục mở các KCN mới, mục tiêu phát triển 20 KCN trên toàn quốc và tiếp tục xây dựng nhà ở xã hội đáp ứng chủ trương phát triển NOXH của Chính Phủ.

Nguồn: http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/news.php/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-kinh-doanh/6-thang-dau-nam-2023-viglacera-da-lai-hon-nghin-ty-hoan-thanh-85-ke-hoach-ca-nam-id-10453.html