Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX chính thức trở thành Công ty đại chúng

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

 

Căn cứ Công văn số 8885/UBCK-GSĐC ngày 24/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex, Công ty chúng tôi trân trọng thông báo về việc Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX chính thức trở thành Công ty đại chúng như sau:

 1. Tên công ty đại chúng:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh: GELEX ELECTRIC EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

– Tên doanh nghiệp viết tắt: GELEX ELECTRIC JSC

 1. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Gelex, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 2. Điện thoại: 024 73012344 Fax: 024 36331510
 3. Website: https://gelex-electric.com/
 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0107547109 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/08/2016, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 22/09/2021.
 5. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thiết bị điện khác

Chi tiết: Sản xuất thiết bị điện dùng trong công nghiệp và nông nghiệp; Sản xuất các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện hạ thế, trung thế và cao thế đến 500 KV.

 1. Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng (Ba nghìn tỷ đồng)
 2. Ngày được chấp thuận trở thành công ty đại chúng: 24/12/2021
 3. Tài liệu đính kèm
  • Bản cáo bạch Công ty CP Thiết bị điện Gelex: Tại đây;
  • Công văn CBTT về việc trở thành công ty đại chúng: Tại đây;
  •  Điều lệ Công ty CP Thiết bị điện Gelex: Tại đây;
  • Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: Tại đây;
  • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: Tại đây;

Trân trọng!