ĐHĐCĐ 2022: GELEX đặt kế hoạch lãi hợp nhất 2.618 tỷ đồng

Sáng 12/5/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (GELEX) đã được tổ chức thành công theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tham dự Đại hội trực tuyến có các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông Công ty

Theo đó, Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của GELEX với kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 36.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2.618 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức cao, lần lượt 26% và 27% so với thực hiện năm 2021. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2022 tối đa 15% Vốn điều lệ.

Về định hướng phát triển, trong giai đoạn tiếp theo, GELEX chú trọng phát triển Sản xuất công nghiệp và Hạ tầng, qua đó, xác định cụ thể chiến lược phát triển trong từng lĩnh vực. Đối với sản xuất công nghiệp, Tập đoàn định hướng các đơn vị đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ, phát triển sản phẩm mới cũng như tăng cường áp dụng công nghệ vào quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, thị phần, giữ vững vị thế là các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị điện. Đối với lĩnh vực Hạ tầng, thông qua các đơn vị thành viên, GELEX tập trung đầu tư vào bất động sản khu công nghiệp, bất động sản cho người có thu nhập thấp, phát triển và đầu tư các dự án năng lượng sạch, sản xuất kinh doanh nước, vật liệu xây dựng…, tiếp tục triển khai các dự án bất động sản thương mại đúng tiến độ, tối ưu hóa việc sử dụng quỹ đất của hệ thống nhằm tạo nguồn thu ổn định, vững chắc trong dài hạn. Bên cạnh đó, GELEX tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng các mảng kinh doanh cốt lõi thông qua hoạt động M&A phù hợp.

Theo đuổi các mục tiêu chiến lược đó đã giúp cho GELEX ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Có thể khẳng định, 2021 là năm đặc biệt, ghi dấu bước chuyển mình của GELEX khi thực hiện thành công M&A Tổng công ty Viglacera – CTCP, hoàn thành tái cấu trúc hai sub-holding và vượt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, tạo dựng nền tảng vững chắc cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của Tập đoàn. Theo đó, GELEX ghi nhận 28.578 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, 2.057 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021, tăng trưởng lần lượt 59% và 72% so với thực hiện năm 2020, vượt 60% so với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.285 tỷ đồng. Thống nhất với kết quả này, Đại hội đã nhất trí thông qua tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 là 5% Vốn điều lệ.

Một trong những kế hoạch quan trọng năm 2022 của Tập đoàn là thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch đối với cổ phần tại GELEX Hạ tầng và IPO, đăng ký niêm yết đối với cổ phần GELEX Electric trên cơ sở vẫn nắm giữ tỷ lệ chi phối, bổ sung nguồn lực tài chính để thực hiện các mục tiêu đầu tư chiến lược, đồng thời nâng cao hơn nữa tính minh bạch trong hoạt động của các đơn vị. Song song với các kế hoạch đó, GELEX và các đơn vị sẽ tiếp tục làm “mới” mình, duy trì quản trị công ty trên các tiêu chí: Hiệu Quả – Minh Bạch – Kiểm soát rủi ro – Hướng Tới Chuẩn Mực Quốc Tế, tiếp tục phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường trong nước và quốc tế tiếp tục có nhiều biến động.

Cập nhật kết quả mới đây của GELEX, doanh thu Quý I/2022 toàn Tập đoàn đạt 8.682 tỷ đồng, đạt 24% mục tiêu cả năm và tăng trưởng 95% so với cùng kỳ. Song song với đà tăng của doanh thu, lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn quý I đạt 901 tỷ đồng, hoàn thành 34% kế hoạch năm. So với cùng kỳ năm 2021, lãi trước thuế tăng thêm 567 tỷ đồng.

GELEX News