ĐHĐCĐ thường niên 2024 của GELEX Electric diễn ra thành công

Sáng 27/3/2024, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Điện lực GELEX (GELEX Electric – mã GEE) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các nội dung quan trọng khác.

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Ban Lãnh đạo GELEX Electric cho biết trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhu cầu thế giới và trong nước suy giảm đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của CTCP Điện lực GELEX diễn ra bằng hình thực trực tuyến vào sáng nay, 27/3/2024.

Trước thách thức đa chiều đó, GELEX Electric đã tập trung vào quản trị rủi ro, trọng tâm giữ vững thị phần, thị trường, tinh gọn trong hoạt động và nâng cao sức khỏe tài chính. Nhờ các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển.

Năm 2023, Công ty đạt 16.607 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, 967 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, hoàn thành lần lượt 85,5% và 104% so với kế hoạch được phê duyệt. Với kết quả đạt được, Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 là 20% bằng tiền (2.000 đồng/cp).

GELEX Electric hiện sở hữu nhiều thương hiệu uy tín trong lĩnh vực thiết bị điện như CADIVI, THIBIDI, EMIC…

Đáng chú ý, trong năm, Công ty đã đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên như dự án CCV line tại CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI); đầu tư máy móc thiết bị cải tạo, nâng cao hiệu suất, chất lượng tại CTCP Thiết bị điện (THIBIDI), tiếp tục thực hiện các dự án cải tạo, sửa chữa nhà xưởng, nâng cao năng lực sản xuất tại các CTTV khác trong hệ thống; đồng thời triển khai các dự án phân phối điện trong các khu công nghiệp theo kế hoạch.

GELEX Electric cũng đã phê duyệt và thực hiện việc tái cấu trúc sở hữu vốn tại các doanh nghiệp phát điện để tập trung vào ngành nghề cốt lõi, kiến tạo nguồn lực để chuẩn bị cho các mục tiêu chiến lược tiếp theo.

Nói về năm 2024, Ban Lãnh đạo GELEX Electric cho rằng sẽ có nhiều điểm sáng nhưng cũng tồn tại không ít thách thức đối với hệ thống doanh nghiệp. Đặc biệt, bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực tiếp tục có nhiều biến động nên việc sáng tạo và chấp nhận thay đổi sẽ quyết định đến sự thành công bền vững.

Trên cơ sở đó, năm nay Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 18.381 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.158 tỷ đồng, tăng lần lượt là 10,7% và 19,7% so với thực hiện năm 2023.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ban Lãnh đạo đã đưa ra các định hướng, giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư nghiên cứu các sản phẩm mới hàm lượng công nghệ cao; đồng thời, tăng cường kiểm soát, quản trị rủi ro hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Thông tin đáng chú ý khác, Đại hội cũng đã thông qua việc tiếp tục thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).

Kết thúc Đại hội, với sự đồng thuận và nhất trí cao, toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác đã được thông qua.