GELEX đổi tên công ty, hướng tới phát triển thành Tập đoàn kinh tế đa ngành

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện (Gelex) đã diễn ra sáng 18/06/2021 theo hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư trong năm 2021; bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua các nội dung quan trọng khác.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện (Gelex)

Báo cáo trước ĐHCĐ, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoa Cương nhận định, năm 2020 là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng do tác động của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đối mặt với các khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, GELEX và các đơn vị thành viên vẫn vững vàng vượt qua và khẳng định sức mạnh nội tại của mình bằng những kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, năm 2020 doanh thu thuần hợp nhất năm 2020 của GELEX đạt 17.949 tỷ đồng, vượt 2,6% kế hoạch và tăng 17,2% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất đạt 1.197 tỷ đồng, vượt 62,8% kế hoạch và tăng 11,8% so với năm 2019. Với kết quả tích cực này, Đại hội cũng đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu 9% sau tăng vốn (tương đương 14% trước tăng vốn).

Năm 2020, GELEX tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh trên các mảng sản xuất kinh doanh, trong đó ở lĩnh vực cốt lõi là sản xuất công nghiệp – mảng thiết bị điện khi ghi nhận 16.098 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 27,1% so với năm 2019, chiếm 90% doanh thu thuần toàn bộ hệ thống. Lĩnh vực hạ tầng tiếp tục có sự tăng trưởng vượt bậc với doanh thu 898 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2019 và đóng góp 5% doanh thu thuần hợp nhất của hệ thống.

Với mục tiêu hướng đến trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành, quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp ở các lĩnh vực thiết bị điện, vật liệu xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản, năng lượng, và nước sạch, năm 2021 được coi là năm bản lề của tập đoàn với các kế hoạch đầu tư đầy tham vọng.

Cụ thể, năm 2021, GELEX tiếp tục hoạch định đầu tư trên hai lĩnh vực chính, gồm sản xuất công nghiệp với 2 mảng sản xuất thiết bị điện và vật liệu xây dựng và hạ tầng gồm sản xuất điện, nước, khu công nghiệp và hệ sinh thái quanh khu công nghiệp. Với việc hợp nhất kết quả kinh doanh Tổng công ty Viglacera – CTCP vào quý II/2021, Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm với lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.285 tỷ đồng và tổng doanh thu hợp nhất 28.540 tỷ đồng. Tập đoàn cũng trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức 2021 tỷ lệ tối đa 10%.

Về lĩnh vực sản xuất công nghiệp, GELEX tiếp tục thực hiện chiến lược tăng cường phát triển trị trường và mở rộng thị phần, đồng thời, đầu tư chiều sâu, tối ưu hóa sản xuất, đẩy mạnh công tác R&D, nâng cao trình độ quản lý theo mô hình quản lý công nghiệp hiện đại…, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực.

Về lĩnh vực hạ tầng, GELEX mở rộng đầu tư phát triển nhằm đóng góp ổn định cho tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong dài hạn, cụ thể:

Đối với mảng năng lượng và nước sạch, GELEX sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thành đầu tư các dự án chuyển tiếp và tìm kiếm, lựa chọn cơ hội đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo tiềm năng, nghiên cứu phát triển các dự án sản xuất và cung cấp nước sạch hiệu quả, phù hợp với chiến lược đầu tư của Tập đoàn.

Đối với mảng bất động sản, GELEX định hướng phát triển kinh doanh khu công nghiệp, khu công nghiệp kết hợp đô thị, dịch vụ và các hạ tầng, dịch vụ phụ trợ thông qua các đơn vị thành viên trong hệ thống. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại quỹ đất hiện có, hoàn thiện thủ tục pháp lý các khu đất cần chuyển đổi công năng mà hệ thống đang quản lý, phát triển bất động sản thương mại cho người có thu nhập thấp. Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ hoàn thành đầu tư Dự án CADIVI Tower trong quý IV/2021 và tiếp tục đầu tư dự án tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn số 10 Trần Nguyên Hãn.

Năm 2021, GELEX sẽ tiếp tục tìm kiếm và theo đuổi các cơ hội đầu tư tiềm năng, đạt hiệu quả kỳ vọng với mức rủi ro chấp nhận phù hợp trong hệ sinh thái các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn, tiến hành IPO và niêm yết theo từng cấp công ty khi cần thiết, trên cơ sở vẫn nắm giữ tỷ lệ chi phối để tạo nguồn lực tài chính tập trung thực hiện đầu tư chiến lược

Với định hướng đầu tư phát triển đa ngành, ĐHCĐ đã thống nhất phê duyệt đổi tên công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (Tập đoàn GELEX) để phù hợp về quy mô, tính chất, và định hướng tái cấu trúc, tăng cường định vị là một Tập đoàn tư nhân đầu tư và quản lý vốn tại các doanh nghiệp gắn liền với các thương hiệu quốc gia, vươn tầm quốc tế.

ĐHCĐ thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết hồi cuối năm 2020. Thực hiện kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 9% năm 2020. Gelex dự kiến sẽ phát hành tối đa hơn 70 triệu cổ phiếu để trả cổ tức sau khi Tổng Công ty hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra chúng vào quý III và quý IV/2021.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua bầu các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Nguyễn Hoa Cương, ông Nguyễn Trọng Tiếu, ông Võ Anh Linh, ông Nguyễn Trọng Hiền, ông Lương Thanh Tùng và ông Đậu Minh Lâm./.

 

Hiếu Phương – Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư.