Gelex Electric lấy ý kiến cổ đông về việc đổi tên công ty

Công ty cổ phần Thiết bị Điện GELEX (mã chứng khoán: GEE) thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX thành Công ty cổ phần Điện lực Gelex.

Theo đó, việc đổi tên này thể hiện rõ định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Gelex Electric hiện nay và giai đoạn tiếp theo, làm cơ sở để củng cố, nâng cao vị thế của Công ty, phù hợp với mục tiêu tái cấu trúc và chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Gelex Electric được thành lập năm 2016, tiền thân là Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện do tách mảng thiết bị điện từ Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (nay là CTCP Tập đoàn Gelex). Đây cũng là công ty mẹ sở hữu chi phối trực tiếp 9 công ty thành viên với 300 triệu cổ phiếu đang giao dịch trên sàn UpCom.

Sơ đồ các công ty thành viên của GELEX Electric.

Hiện Gelex Electric đang tập trung vào lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất công nghiệp (chủ yếu là công nghiệp điện) bao gồm sản xuất thiết bị điện và phát điện.

Ở khối thiết bị điện, Công ty và các đơn vị thành viên sở hữu các thương hiệu uy tín như dây cáp điện CADIVI, thiết bị đo điện EMIC, máy biến áp THIBIDI, động cơ điện HEM… Trong đó CADIVI, THIBIDI nhiều năm liền đạt thương hiệu quốc gia. Các sản phẩm của hệ thống Gelex Electric có mặt ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, nhiều thị trường khu vực Đông Nam Á và đang mở rộng sang châu Úc, châu Âu và châu Mỹ.

Sản xuất kinh doanh thiết bị điện là lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Gelex Electric.

Ở khối phát điện, Gelex Electric sở hữu trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận; Cụm nhà máy điện gió GELEX 1, 2, 3; sở hữu chi phối công ty vận hành nhà máy thủy điện Sông Bung 4A;… với tổng công suất nguồn phát điện đang vận hành  210MW.

Các nguồn năng lượng tái tạo đang là ưu tiên phát triển mạnh của Gelex Electric.

Bên cạnh hai khối ngành trên, Công ty cũng định hướng triển khai và góp vốn thành lập đơn vị tham gia vào hoạt động mua bán điện, thực hiện dịch vụ mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với các phụ tải khu công nghiệp.

Như vậy, việc đổi tên thành Công ty cổ phần Điện lực Gelex sẽ bao hàm đầy đủ các lĩnh vực Gelex Electric đang hoạt động thay vì chú trọng vào riêng thiết bị điện. Điều này cũng cho thấy sự dịch chuyển chiến lược kinh doanh của Công ty, dần cân đối tỷ trọng ở các mảng sản xuất, phát triển lĩnh vực kinh doanh mới đảm bảo kế hoạch tăng trưởng.

Năm 2022, Gelex Electric đặt kế hoạch doanh thu 19.110 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,1% và 144,5% so với thực hiện trong năm 2021.