GELEX Electric thông qua nhiều nội dung quan trọng tại ĐHĐCĐ thường niên 2023

Sáng 19/4, tại Hà Nội, CTCP Điện lực GELEX (mã: GEE –GELEX Electric) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

ĐHĐCĐ GELEX Electric diễn ra sáng 19/4 tại Hà Nội.

Theo đó, Đại hội đã nghe báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; đồng thời thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận 2022, các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023.

Năm 2022, GELEX Electric ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.120 tỷ đồng, tăng 36,9% so với năm 2021. Với kết quả này, công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 là 20% bằng tiền (2.000 đồng/cp). Như vậy, tương ứng với mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận về 2.000 đồng. Với 300 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ chi 600 tỷ đồng để thanh toán cổ tức trong cả năm 2022.

Năm 2023, ban lãnh đạo GELEX Electric cho biết, giá nguyên vật liệu vẫn duy trì ở mức cao, thị trường vẫn tiếp tục có các yếu tố khó lường. Do đó, Công ty dự kiến kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 19,421 tỷ đồng, tăng 16.5%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 928 tỷ đồng, giảm 17.1% so với thực hiện năm 2022.

Trong định hướng hoạt động, GELEX Electric định hướng các đơn vị thành viên tiếp tục giữ vững các thị trường truyền thống trong ngành sản xuất thiết bị điện, bao gồm dây cáp điện CADIVI, thiết bị đo điện EMIC, máy biến áp phân phối THIBIDI, động cơ điện HEM, máy biến áp truyền tải MEE … Các đơn vị trong hệ thống của GELEX Electric tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư chiều sâu nhằm tối ưu hóa sản xuất; tăng cường nghiên cứu các sản phẩm mới, nhận chuyển giao công nghệ từ các đối tác hàng đầu trên thế giới, xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, duy trì thị phần. Đồng thời, các đơn vị thành viên sẽ có những kế hoạch mở rộng thị trường xuất khẩu tiềm năng tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á, Úc, Mỹ…

Đặc biệt, bên cạnh việc tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, GELEX Electric sẽ đẩy mạnh kiểm soát, quản trị rủi ro hoạt động hướng đến phát triển bền vững. Công ty cũng sẽ tái cấu trúc sở hữu vốn tại các doanh nghiệp phát điện và tiếp tục có các hoạt động M&A các doanh nghiệp tiềm năng để hoàn thiện chuỗi giá trị ngành điện, mang lại sự tăng trưởng về quy mô và tăng lợi thế cạnh tranh.

Năm 2023, Công ty cũng chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và sự gắn kết với Công ty để đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp…

Về nhân sự, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Nguyễn Trọng Tiếu; đồng thời miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát. Thành viên được bầu bổ sung HĐQT là ông Lê Bá Thọ; hai thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đã được bầu bổ sung.

Ban Truyền thông, Tập đoàn GELEX